Tata Cara Sholat Lailatul Qodar

Hello Kawan Mastah, kita akan membahas tata cara sholat lailatul qodar. Sholat lailatul qodar merupakan salah satu ibadah sunnah yang dilakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menegakkan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”

Apa Itu Sholat Lailatul Qodar?

Sholat lailatul qodar adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam terakhir bulan Ramadhan. Malam lailatul qodar dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Oleh karena itu, sholat pada malam tersebut sangat dianjurkan.

Sholat pada malam lailatul qodar memiliki keutamaan yang besar. Selain mendapat pahala yang besar, sholat pada malam tersebut juga dapat membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, sholat lailatul qodar menjadi salah satu ibadah yang sangat penting untuk dilakukan.

Berapa Rakaat Sholat Lailatul Qodar?

Sholat lailatul qodar dilakukan dengan empat rakaat. Setiap rakaat terdiri dari satu kali membaca Al-fatihah dan tiga kali surat Al-Ikhlas. Setelah selesai empat rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa Qunut.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tata cara sholat lailatul qodar:

Tata Cara Sholat Lailatul Qodar

1. Niat

Sebelum memulai sholat lailatul qodar, hendaknya kita berniat untuk melaksanakan sholat sunnah yang dilakukan pada malam terakhir bulan Ramadhan karena Allah SWT.

Contoh niat sholat lailatul qodar: “Aku niat sholat empat rakaat sunnah lailatul qodar karena Allah SWT.”

2. Takbiratul Ihram

Setelah berniat, kita harus melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan takbir “Allahu Akbar”. Setelah itu, turunkan kedua tangan ke atas pusar.

3. Membaca Surat Al-fatihah

Setelah takbiratul ihram, kita membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat. Surat Al-fatihah merupakan surat wajib yang harus dibaca pada setiap sholat.

4. Membaca Surat Al-Ikhlas

Setelah membaca surat Al-fatihah, kita membaca tiga kali surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada setiap sholat.

5. Ruku’

Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, kita melakukan ruku’. Ruku’ dilakukan dengan membungkukkan badan hingga tangan kita dapat menjangkau lutut. Selama ruku’, kita membaca “Subhanallah Rabbiyal Adzim” minimal tiga kali.

6. I’tidal

Setelah ruku’, kita membentangkan badan kembali ke posisi berdiri. Posisi ini disebut dengan i’tidal. Selama i’tidal, kita membaca “Sami’Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd”.

7. Sujud

Setelah i’tidal, kita melakukan sujud. Sujud dilakukan dengan menekuk kedua lutut hingga dahi menyentuh lantai. Selama sujud, kita membaca “Subhanallah Rabbiyal A’la” minimal tiga kali.

8. Duduk di Antara Dua Sujud

Setelah selesai sujud, kita duduk di antara dua sujud dengan posisi kaki kiri di bawah dan kaki kanan di atas. Selama duduk di antara dua sujud, kita membaca “Rabbighfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii, warzuqniiafii.”

9. Sujud Kedua

Setelah selesai duduk di antara dua sujud, kita melakukan sujud kedua. Sujud kedua dilakukan dengan posisi yang sama seperti sujud pertama. Selama sujud kedua, kita membaca “Subhanallah Rabbiyal A’la” minimal tiga kali.

10. Rakaat Kedua

Setelah selesai sujud kedua pada rakaat pertama, kita bangkit untuk memulai rakaat kedua. Rakaat kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti rakaat pertama yaitu 1 kali membaca Al-fatihah dan 3 kali membaca surat Al-Ikhlas.

11. Ruku’, I’tidal, Sujud, Duduk di Antara Dua Sujud, dan Sujud Kedua pada Rakaat Kedua

Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua, dilanjutkan dengan melakukan ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua dengan cara yang sama seperti rakaat pertama.

12. Rakaat Ketiga dan Keempat

Setelah selesai melakukan sujud kedua pada rakaat kedua, kita bangkit untuk melaksanakan rakaat ketiga dan keempat dengan cara yang sama seperti rakaat pertama dan kedua.

13. Tasyahud Awal

Setelah selesai melakukan rakaat keempat, kita duduk dengan posisi duduk tawarruk dan membaca tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan dengan membaca “At-tahiyyatu lillahi was shalawatu wattayyibatu. Assalamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ‘alaina wa ‘ala ibadillahish shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh.”

14. Doa Qunut

Setelah membaca tasyahud awal, kita membaca doa Qunut. Doa Qunut adalah doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada sholat lailatul qodar. Doa Qunut dapat dibaca dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dengan doa lain yang sesuai dengan kebutuhan kita.

15. Tasyahud Akhir

Setelah selesai membaca doa Qunut, kita membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan dengan membaca “Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala aali Muhammadin, kama sallaita ‘ala Ibrahima wa ‘ala aali Ibrahima innaka hamidum majeed. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘ala aali Muhammadin, kama barakta ‘ala Ibrahima wa ‘ala aali Ibrahima innaka hamidum majeed.”

16. Salam

Setelah selesai membaca tasyahud akhir, kita membaca salam. Salam dilakukan dengan mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullah” ke kanan dan kiri.

FAQ

1. Apa Itu Lailatul Qodar?

Lailatul qodar merupakan malam yang lebih baik dari seribu bulan. Malam lailatul qodar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan sholat pada malam tersebut.

2. Apa Keutamaan Sholat Lailatul Qodar?

Sholat lailatul qodar memiliki keutamaan yang besar. Selain mendapat pahala yang besar, sholat pada malam tersebut juga dapat membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.

3. Berapa Rakaat Sholat Lailatul Qodar?

Sholat lailatul qodar dilakukan dengan empat rakaat. Setiap rakaat terdiri dari satu kali membaca Al-fatihah dan tiga kali surat Al-Ikhlas. Setelah selesai empat rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa Qunut.

4. Apa Saja Bacaan Pada Sholat Lailatul Qodar?

Bacaan pada sholat lailatul qodar terdiri dari Al-fatihah, surat Al-Ikhlas, dan doa Qunut.

5. Apa Saja Tata Cara Sholat Lailatul Qodar?

Tata cara sholat lailatul qodar meliputi niat, takbiratul ihram, membaca Al-fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, rakaat kedua, tasyahud awal, doa Qunut, tasyahud akhir, dan salam.

No
Pertanyaan
Jawaban
1
Apa itu sholat lailatul qodar?
Sholat lailatul qodar adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam terakhir bulan Ramadhan.
2
Berapa rakaat sholat lailatul qodar?
Sholat lailatul qodar dilakukan dengan empat rakaat.
3
Apa saja bacaan pada sholat lailatul qodar?
Bacaan pada sholat lailatul qodar terdiri dari Al-fatihah, surat Al-Ikhlas, dan doa Qunut.
4
Apa saja tata cara sholat lailatul qodar?
Tata cara sholat lailatul qodar meliputi niat, takbiratul ihram, membaca Al-fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, rakaat kedua, tasyahud awal, doa Qunut, tasyahud akhir, dan salam.
5
Apa keutamaan sholat lailatul qodar?
Sholat lailatul qodar memiliki keutamaan yang besar. Selain mendapat pahala yang besar, sholat pada malam tersebut juga dapat membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.

Tata Cara Sholat Lailatul Qodar