Tata Cara Sholat Jenazah Perempuan dan Bacaannya

Hello, Kawan Mastah! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah perempuan beserta bacaannya. Sholat jenazah merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat muslim ketika seorang muslim meninggal dunia. Adapun perbedaan tata cara sholat jenazah perempuan dengan laki-laki terdapat pada beberapa bagian. Yuk, simak penjelasannya di bawah ini!

Perbedaan Tata Cara Sholat Jenazah Perempuan dan Laki-laki

Sebelum membahas tata cara sholat jenazah perempuan dan bacaannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara tata cara sholat jenazah perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut terdapat pada beberapa bagian, yaitu:

  1. Kain Kafan
  2. Tempat Sholat Jenazah
  3. Imam Sholat Jenazah
  4. Doa Qunut
  5. Bacaan Tahlil

Kain Kafan

Pada sholat jenazah laki-laki, kain kafan yang digunakan harus terdiri dari tiga lapis, sedangkan pada sholat jenazah perempuan hanya terdiri dari dua lapis saja. Hal ini dikarenakan perempuan tidak wajib memakai celana panjang seperti halnya laki-laki.

Selain itu, pada kain kafan perempuan, bagian kepalanya harus ditutupi dengan shawl atau hijab. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang telah meninggal dunia.

Tempat Sholat Jenazah

Tempat sholat jenazah perempuan harus ditempatkan di antara tempat sholat jenazah laki-laki dan tempat jazad laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan terhadap perempuan yang telah meninggal dunia.

Imam Sholat Jenazah

Pada sholat jenazah perempuan, imam yang memimpin sholat haruslah seorang perempuan. Hal ini dikarenakan pada sholat jenazah perempuan, tidak boleh ada laki-laki yang mengangkat jenazah atau berada di sekitar jazad.

Doa Qunut

Doa qunut pada sholat jenazah perempuan memiliki beberapa bacaan yang berbeda dengan doa qunut pada sholat jenazah laki-laki. Namun, pada dasarnya doa qunut yang dibaca pada sholat jenazah perempuan memiliki makna yang sama dengan doa qunut pada sholat jenazah laki-laki.

Bacaan Tahlil

Bacaan tahlil pada sholat jenazah perempuan juga memiliki beberapa perbedaan dengan bacaan tahlil pada sholat jenazah laki-laki. Namun, pada dasarnya bacaan tahlil pada sholat jenazah perempuan memiliki makna yang sama dengan bacaan tahlil pada sholat jenazah laki-laki.

Tata Cara Sholat Jenazah Perempuan

Berikut ini adalah tata cara sholat jenazah perempuan beserta bacaannya:

1. Menghadap ke Ka’bah

Sebelum memulai sholat jenazah perempuan, hendaknya kita menghadap ke arah Ka’bah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah SWT yang Maha Esa.

2. Bertakbiratul Ihram

Setelah menghadap ke arah Ka’bah, langkah selanjutnya adalah membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan tanda dimulainya sholat jenazah.

Allahu Akbar

3. Membaca Doa Iftitah

Setelah membaca takbiratul ihram, kita melanjutkan dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah dibaca sebagai tanda kita memulai sholat jenazah.

Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka wa ta’ala jadduka wa la ilaha ghairuka.

4. Membaca Doa Ta’awuz dan Basmalah

Setelah itu, kita membaca doa ta’awuz dan basmalah sebelum membaca surah al-Fatihah.

A’udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

5. Membaca Surah al-Fatihah

Setelah membaca doa ta’awuz dan basmalah, kita membaca surah al-Fatihah seperti pada sholat biasa.

6. Membaca Doa Qunut

Setelah membaca surah al-Fatihah, kita melanjutkan dengan membaca doa qunut.

Allahummaghfirlaha
Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya
Warhamha
Ya Allah, berilah rahmat kepadanya
Wa’afiha
Ya Allah, sembuhkanlah sakitnya
Wa’fu ‘anha
Ya Allah, ampunilah kesalahannya
Wa’akrim nuzulaha
Ya Allah, muliakanlah tempat kediamannya
Wa’wassi’ madkhalah
Ya Allah, luaskanlah kuburnya
Waghfir laha
Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya
Wa’rafia’ darajataha fil-mahdiyyin
Ya Allah, tinggikanlah derajatnya di antara orang-orang yang saleh
Wakhlufha fi ‘aqibiha fil-ghaybiyyin
Ya Allah, gantikanlah kehilangannya dengan yang lebih baik
Wa la ta’j’arni fihi wa a’ridhni ‘anhu
Ya Allah, jangan jadikan kepergian orang yang meninggal sebagai kesedihan yang berkepanjangan dan jangan jauhkan aku dari ampunan-Mu

7. Membaca Doa Tahlil

Setelah membaca doa qunut, kita melanjutkan dengan membaca doa tahlil.

La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir.

8. Salam

Setelah itu, kita memberi salam seperti pada sholat biasa.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah tata cara sholat jenazah perempuan sama dengan laki-laki?

Tidak, terdapat beberapa perbedaan tata cara sholat jenazah perempuan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut terdapat pada kain kafan, tempat sholat jenazah, imam sholat jenazah, doa qunut, dan bacaan tahlil.

2. Apakah imam sholat jenazah perempuan haruslah perempuan?

Ya, pada sholat jenazah perempuan, imam yang memimpin sholat haruslah seorang perempuan. Hal ini dikarenakan pada sholat jenazah perempuan, tidak boleh ada laki-laki yang mengangkat jenazah atau berada di sekitar jazad.

3. Apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam sholat jenazah perempuan?

Jika terdapat kesalahan dalam sholat jenazah perempuan, segera lakukan sholat jenazah yang baru dengan benar. Sebab, sholat jenazah merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat muslim yang sudah meninggal dunia.

4. Apakah bacaan tahlil pada sholat jenazah perempuan sama dengan laki-laki?

Tidak, bacaan tahlil pada sholat jenazah perempuan juga memiliki beberapa perbedaan dengan bacaan tahlil pada sholat jenazah laki-laki. Namun, pada dasarnya bacaan tahlil pada sholat jenazah perempuan memiliki makna yang sama dengan bacaan tahlil pada sholat jenazah laki-laki.

5. Apakah bacaan doa qunut pada sholat jenazah perempuan sama dengan laki-laki?

Tidak, doa qunut pada sholat jenazah perempuan memiliki beberapa bacaan yang berbeda dengan doa qunut pada sholat jenazah laki-laki. Namun, pada dasarnya doa qunut yang dibaca pada sholat jenazah perempuan memiliki makna yang sama dengan doa qunut pada sholat jenazah laki-laki.

Tata Cara Sholat Jenazah Perempuan dan Bacaannya