Sifat-sifat bilangan

Posted on

Sifat-sifat bilangan

sifat bilangan cacah,
operasi bilangan asli,
bilangan dan sifatnya,
sifat tertutup matematika,
bilangan nol dan sifat sifatnya,
sifat sifat bilangan bulat,
contoh soal bilangan asli,
operasi pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya,