Cara Wudhu Tayamum: Menjaga Kebersihan dalam Beribadah

Halo kawan Mastah, sebagai seorang muslim, menjaga kebersihan dalam beribadah merupakan hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan tersebut adalah dengan melakukan wudhu atau tayamum sebelum melaksanakan sholat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai cara wudhu tayamum. Yuk, simak artikel ini sampai selesai!

Pengertian Wudhu Tayamum

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai cara wudhu tayamum, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian wudhu tayamum. Wudhu adalah tindakan bersuci dengan mencuci anggota wudhu seperti tangan, wajah, lengan, kepala, telinga, dan kaki. Sedangkan tayamum adalah tindakan bersuci ketika air tidak ada atau tidak tersedia, yang dilakukan dengan mengusapkan tangan pada tanah atau batu dan kemudian mengusapkan tangan yang kotor tersebut pada anggota tubuh yang harus dicuci saat wudhu.

Wudhu tayamum dilakukan ketika seseorang ingin melakukan sholat namun tidak ditemukan air bersih atau kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk menggunakan air, seperti saat dalam perjalanan atau sakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara wudhu tayamum agar dapat menjaga kebersihan dalam beribadah.

Cara Wudhu

Sebelum membahas tentang cara wudhu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan wudhu. Berikut syarat-syarat tersebut:

 1. Memperhatikan kebersihan diri, tempat, dan alat-alat yang digunakan.
 2. Menjaga niat dalam hati untuk bersuci.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, berikut adalah cara wudhu yang benar:

 1. Membaca basmalah.
 2. Mencuci tangan sebanyak 3 kali.
 3. Bersiwak.
 4. Mencuci muka sebanyak 3 kali.
 5. Mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali.
 6. Mengusap kepala sebanyak 1 kali.
 7. Mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki kanan.

Cara Tayamum

Berikut adalah cara tayamum yang benar:

 1. Membaca basmalah.
 2. Menepukkan kedua tangan ke atas tanah atau batu yang bersih.
 3. Meniup debu atau kotoran dari tangan.
 4. Mengusapkan tangan yang bersih tersebut ke wajah sebanyak 1 kali.
 5. Mengusapkan tangan yang bersih tersebut ke tangan kanan sampai siku sebanyak 1 kali.
 6. Mengusapkan tangan yang bersih tersebut ke tangan kiri sampai siku sebanyak 1 kali.

Cara Memperbaiki Wudhu atau Tayamum

Terkadang ketika sedang melakukan wudhu atau tayamum, kita melakukan kesalahan atau lupa melakukan tahapan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara memperbaiki wudhu atau tayamum.

Jika kita melakukan kesalahan dalam wudhu atau tayamum, maka cara memperbaikinya adalah sebagai berikut:

 1. Jika kesalahan terjadi saat mencuci muka atau kedua tangan, maka cukup mengulanginya saja.
 2. Jika kesalahan terjadi pada bagian kepala atau kaki, maka cukup mengulanginya pada bagian yang salah tersebut saja.
 3. Jika kita tidak sengaja membasuh anggota tubuh yang tidak wajib dicuci, maka wudhu atau tayamum tetap sah asalkan tidak sengaja dan tidak terjadi kesengajaan.

FAQ

No.
Pertanyaan
Jawaban
1.
Apakah wudhu tayamum dapat menggantikan wudhu yang sebenarnya?
Wudhu tayamum hanya dapat dilakukan ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan untuk wudhu. Sehingga, apabila air tersedia dan lingkungan memungkinkan untuk wudhu, maka sebaiknya melakukan wudhu yang sebenarnya.
2.
Bagaimana jika tanah atau batu yang digunakan untuk tayamum tidak bersih?
Tanah atau batu yang digunakan untuk tayamum harus bersih dan tidak berkontaminasi dengan najis. Jika tanah atau batu tersebut tidak bersih, maka tayamum tidak sah dan harus mengulanginya dengan tanah atau batu yang bersih.
3.
Bagaimana cara membedakan air yang sah untuk wudhu dan air yang tidak sah untuk wudhu?
Air yang sah untuk wudhu harus bersih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Sedangkan air yang tidak sah untuk wudhu adalah air yang tercampur dengan najis atau air yang sudah tidak mengalir.

Kesimpulan

Menjaga kebersihan dalam beribadah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Salah satunya adalah dengan melakukan wudhu atau tayamum sebelum melaksanakan sholat. Cara wudhu tayamum sangat penting diketahui oleh setiap muslim, terutama saat air tidak tersedia atau kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Dengan memahami cara wudhu tayamum, kita dapat menjaga kebersihan dalam beribadah dengan baik dan benar.

Cara Wudhu Tayamum: Menjaga Kebersihan dalam Beribadah